Salgsbetingelser, Reklamasjon og Angrerett

1. Generelle betingelser

Ved kjøp av varer i Midgard Games AS nettbutikk aksepterer Kjøper samtidig våre til enhver tid gjeldende bruker- og salgsbetingelser. Merk at vilkårene kan endres.

 

2. Partene

Selger:

Midgard Games AS, org.nr 916072880

Tollbugata 98, 3044 Drammen

Telefon 92225569

E-post: butikk@midgardgames.no

Kjøper:

Kjøper er en privatperson eller bedrift som oppretter en kundekonto hos Midgard Games AS for kjøp av varer i nettbutikken og/eller fysisk butikk. Kjøper er ansvarlig for å holde kontaktinformasjon oppdatert.

 

3. Reklamasjon

Reklamasjoner på alle kjøp gjennom Midgard Games AS nettbutikk er regulert av forbrukerkjøpsloven for private og kjøploven for bedrifter. Alle reklamasjoner må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Kjøper plikter å kontrollere at varene og leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen som sendes ut når ordren går til pakking. Ved eventuelle avvik skal dette meldes fra til med henvisning til ordrenr.

 

4. Angrerett

Midgard Games AS forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i angrerettloven som gir en generell rett på 14 dagers angrefrist fra leveringsdato for å angre på ditt kjøp. Angreretten gjelder ikke ved kjøp i fysisk butikk, eller forhåndsordre. For å benytte seg av angreretten, må Kjøper varsle Midgard Games AS på en utvetydig måte via brev eller e-post (på addresser nevnt over). Angrerettsskjema kan også lastes ned fra linken under og sendes med som vedlegg, men det er ikke obligatorisk det holder med å gi beskjed per brev/epost.

https://signform.no/dss/statlige-blanketter?view=form&id=1096

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at Kjøper sender meldingen om at Kjøper vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom Kjøper angrer kjøp av varer, skal Midgard Games AS tilbakebetale alle betalinger Midgard AS har mottatt fra Kjøper med unntak tilleggskostnader som følge av at Kjøper har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering Midgard Games AS tilbyr. Den rimeligte standardløsningen er henter varer i butikk Drammen/Oslo. Dette innebærer at Kjøper skal dekke de faktisk fraktkostnadene selv om ordren er sendt frakt fritt. Varene skal sendes, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Midgard Games AS mottar melding om Kjøper benyttes seg av anreretten.  

Midgard Games AS foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som Kjøper benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre partnere har blitt enige om noen annet. Kjøper vil ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Midgard Games AS kan holde tilbake tilbakebetalingen til Midgard Game AS har fått varene tilbake eller til Kjøper har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Kjøper må returnere varene eller levere dem til butikken der varene ble bestilt uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag Kjøper underrettet Midgard Games AS om at Kjøper ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom Kjøper sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kjøper må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom varene sendes via Post skal forsendelsen være med sporing. Kjøper er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Midgard Games AS forbeholder seg retten til verdikompensasjon for varer der fabrikkforseglingen er burdt, der denne er en viktig del av varens verdi. Dette gjelder typisk for Brettspill, samlerobjekter etc.

NB! Det gis ingen angrerett for TCG kortpill der fabrikk forsegling er brutt, sånn som for Displays, boosters packs, bundles, decks osv (Magic the Gathering, Pokemon etc).

 

5. Kjøper sine plikter

Kjøper er ansvarlig for alle kjøp som foretas gjennom kontoen. Varemottak- og henting skal skje ved første kontaktpunkt dersom ikke annet er avtalt. Det er Kjøper sitt ansvar å kontrollere mottatte varer. Dersom det oppstår mangler eller kvalitetsavvik, skal dette meldes til Midgard Games AS iht kapittel 3. Reklamasjon.

Kjøper er ansvarlig for forsvarlig retur og emballasje under returen. Dersom beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side, er forbruker ansvarlig for skaden/tapet.

 

6. Ansvar for ekstraordinære forhold

Midgard Games AS er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Midgard Game AS kan vise til at mangelen skyldes forhold utenfor Midgard Game AS sin kontroll, og som Midgard Games AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller løse følgene av.

Midgard Games AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Midgard Games AS sin side.

 

7. Force majeure

Er Midgard Games AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende eller andre omstendighet som partene ikke kan råde over, herunder brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Midgard Games AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

8. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.